"Zarząd Altus TFI S.A. rekomenduje podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy lub skupie akcji własnych w celu umorzenia w kwocie odpowiadającej wartości 90 proc. zysku netto za 2014 rok, tj. około 32 mln 500 tys. zł. Rekomendacja ta jest zgodna z planami akwizycyjnymi spółki oraz deklaracjami z prospektu emisyjnego dotyczącymi redystrybucji przynajmniej 75% rocznego zysku netto dla akcjonariuszy" - czytamy w komunikacie.

Pozostałe 10 proc. zysku netto zostanie przeznaczone na cele społeczne.

Altus TFI S.A. jest jednym z największych w Polsce niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych. Od lipca 2014 r. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW.