Zarząd Altus TFI rekomenduje przeznaczenie 90 proc. zysku netto za 2014 rok, czyli ok. 32,5 mln zł, na wypłatę dywidendy lub skup akcji własnych, podała spółka.

"Zarząd Altus TFI S.A. rekomenduje podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy lub skupie akcji własnych w celu umorzenia w kwocie odpowiadającej wartości 90 proc. zysku netto za 2014 rok, tj. około 32 mln 500 tys. zł. Rekomendacja ta jest zgodna z planami akwizycyjnymi spółki oraz deklaracjami z prospektu emisyjnego dotyczącymi redystrybucji przynajmniej 75% rocznego zysku netto dla akcjonariuszy" - czytamy w komunikacie.

Pozostałe 10 proc. zysku netto zostanie przeznaczone na cele społeczne.

Altus TFI S.A. jest jednym z największych w Polsce niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych. Od lipca 2014 r. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW.