Zysk operacyjny wyniósł 2,47 mln euro wobec 0,57 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z najmu i działalności rozrywkowej wyniosły łącznie 5,51 mln euro w I kw. 2015 r. wobec 6,39 mln euro rok wcześniej.

W raporcie spółka podaje, że w Polsce zanotowała w I kw. wzrost sprzedaży r/r w centrach handlowych Toruń Plaza i Suwałki Plaza, odpowiednio o 10,2% oraz 5,5%. W Toruniu, gdzie współczynnik wynajęcia osiągnął 92,8%, spółka negocjuje umowę najmu kolejnych 1,1 tys. m2. W Suwałkach wynajętej jest 99,3% powierzchni. W Zgorzelcu udział powierzchni wynajętej spadł do 88,6%.

Grupa Plaza Centers jest deweloperem centrów handlowo-rozrywkowych, działającym na obszarze rynków wschodzących. Plaza Centers jest spółką pośrednio zależną od Elbit Imaging Ltd., izraelskiej spółki publicznej, notowanej w Tel Awiwie i na Nasdaq. Plaza Centers jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.