"Zwyczajne walne zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie postanawia, zysk netto banku za 2014 rok w kwocie 971 422 827,95 zł podzielić w następujący sposób:
1) dywidenda dla akcjonariuszy 970 800 828,00 zł co oznacza, iż kwota dywidendy przypadająca na jedna akcję zwykłą wynosi 7 złotych 43 grosze.
2) odpis na kapitał rezerwowy 621 999,95 zł" - czytamy w projektach uchwał na walne.

Proponowany dzień dywidendy to 6 lipca, a ustala termin wypłaty dywidendy 24 lipca 2015 r.

W czerwcu ub.r. akcjonariusze Banku Handlowego zdecydowali o przeznaczeniu 934,22 mln zł z zysku netto za 2013 r., wynoszącego 934,78 mln zł, na dywidendę, co dało wypłatę w wysokości 7,15 zł.

Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r.