Grupa Azoty

Akcjonariusze Grupy Azoty zdecydują o przeznaczeniu zysku netto za 2014 rok w wysokości 214,63 mln zł na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 18 czerwca.

ZUE

Akcjonariusze ZUE zdecydują o przeznaczeniu zysku netto za 2014 rok w wysokości 10,6 mln zł na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 18 czerwca.

Ghelamco Invest

Ghelamco Invest wyemitowało w ramach niepublicznej emisji obligacje serii PE o łącznej wartości 50 mln zł, poinformowała spółka. Spółka podała, że cel emisji nie został określony, jednak po odliczeniu kosztów emisji obligacji może przeznaczyć wpływy z emisji obligacji na zabezpieczenie płatności kwoty odsetek za dwa najbliższe okresy odsetkowe, resztę środków przeznaczyć natomiast na sfinansowanie projektów inwestycyjnych w sektorze nieruchomości, realizowanych przez podmioty z grupy Ghelamco, przy czym wszystkie wydatki na ten cel mogą pośrednio lub bezpośrednio dotyczyć jedynie projektów inwestycyjnych zlokalizowanych w aglomeracji Warszawy, we Wrocławiu, Katowicach, Łodzi lub w Krakowie. Wartości nominalna oraz cena emisyjna jednej obligacji wynosi 10 000 zł. Łączna wartość nominalna obligacji wynosi 50 000 000 zł.

Bank BGŻ BNP Paribas

Akcjonariusze Banku BGŻ BNP Paribas zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2014 rok, wynika z projektów uchwał na walne zaplanowane na 19 czerwca. "Zwyczajne walne zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 3) statutu Banku BGŻ BNP Paribas spółka akcyjna, uchwala co następuje: zysk netto wykazany w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Banku Gospodarki Żywnościowej spółka akcyjna za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 r. w kwocie 137 730 149,06 złotych przeznacza się na zwiększenie kapitału zapasowego banku" - czytamy w projektach uchwał.

Wojas

Akcjonariusze Wojasa zdecydują o wypłacie dywidendy wysokości 0,25-0,3 zł na akcję z zysku za 2014 r., podała spółka w propozycjach uchwał na walne zgromadzenie zaplanowane na 19 czerwca. >>>>

Famur

Akcjonariusze Famuru zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2014 rok, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 18 czerwca. "Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia przeznaczyć zysk netto spółki osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 roku w kwocie 48 183 717,95 zł, na kapitał zapasowy spółki. Zwyczajne walne zgromadzenie Famur S.A. postanawia o przeniesieniu kwoty 61 000,54 zł, pochodzącej zysku za rok 2014 spółki przejętej Georyt sp. z o.o,. na kapitał zapasowy Famur S.A."- czytamy w projektach.

Developres

Obligacje serii A spółki Developres o łącznej wartości nominalnej 15 mln zł zadebiutują na rynku Catalyst we wtorek, 26 maja, podała giełda. >>>>

PGNiG

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) i jego spółka zależna Gas Assets Management (GAM) otrzymały zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia przez GAM kontroli nad Przedsiębiorstwem Handlu Zagranicznego Bartimpex oraz przejęcia przez obie spółki kontroli nad Gas-Trading, podał Urząd. >>>>

Selena

Selena FM SA oraz Selena CA LLP podpisały umowę z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) umowę kredytową o wartości 10 mln euro, tj. ok. 40,98 mln zł, podała Selena FM.

Apator

Apator jest nadal zainteresowany akwizycjami, jednak nie spodziewa się przeprowadzenia transakcji w tym roku, poinformował prezes spółki Andrzej Szostak. "Wiemy dokładnie, jakie aktywa by nam się przydały, tyle, że musimy na nie zaczekać. Mamy kilka takich sytuacji, ale nie są to sytuacje, które mogą mieć wpływ na wyniki w najbliższym czasie" - powiedział Szostak na konferencji prasowej. Prezes wyjaśnił, że Apator zainteresowany jest przejęciem spółek specjalizujących się w konkretnych segmentach rynku, podobnie jak Miitors ApS, o której zakupie spółka niedawno informowała. Wiele takich firm nie jest jednak obecnie wystawiona na sprzedaż.

Elektrotim

Akcjonariusze Elektrotim zdecydowali o przeznaczeniu 5,99 mln zł z zysku za 2014 r. i z kapitału rezerwowego na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,6 zł na akcję, podała spółka. >>>>

Protektor

Akcjonariusze Protektora zdecydują podczas walnego zgromadzenia zwołanego na 26 czerwca o przeznaczeniu 4,37 mln zł z zysku za 2014 r. na dywidendę, wynika z projektów uchwał na walne. >>>>

Enea, PKP Cargo

Enea Wytwarzanie wybrała ofertę PKP Cargo na transporty węgla z lubelskiej Bogdanki i śląskich kopalń do Elektrowni Kozienice. Kontrakt o łącznej wartości 62,56 mln zł brutto będzie obowiązywać od lipca 2015 roku przez 12 miesięcy. Łączna masa przewiezionego w ramach tej umowy paliwa przekroczy 5 mln ton, podało PKP Cargo. >>>>

GTC

W wezwaniu na akcje Globe Trade Centre (GTC) akcjonariusze złożyli dotychczas zapisy na sprzedaż 22,7% akcji spółki, poinformował LSREF III GTC Investments B.V. - którego podmiotem dominującym jest Lone Star Real Estate Partners III, L.P. - który ogłosił wezwanie. >>>>

PKM Duda

Akcjonariusze PKM Duda zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2014 rok, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 25 czerwca.

Harper Hygienics

Harper Hygienics podjął uchwałę w sprawie emisji 15 tys. obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 15 mln zł, podała spółka. Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na restrukturyzację finansowania polegającą na zwiększeniu finansowania długo- i średnioterminowego, przy jednoczesnym zmniejszeniu finansowania krótkoterminowego.

Polnord

Polnord zamierza połączyć się ze spółkami zależnymi Polnord Marketing oraz 10 H, podała spółka. Celem połączenia jest uproszczenie struktury organizacyjnej grupy kapitałowej, poprawa efektywności procesu zarządzania działalnością oraz obniżenie kosztów ogólnego zarządu. >>>>

PZU

Warunek zawieszający umowę sprzedaży UAB DK PZU Lietuva (PZU Lietuva) przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) na rzecz Gjensidige Forsikring ASA, polegający na uzyskaniu pisemnego potwierdzenia, że na sprzedaż akcji PZU Lietuva nie jest wymagana zgoda łotewskiego organu antymonopolowego, został spełniony, podało PZU. >>>>

Work Service

Akcjonariusze Work Service zdecydują o przeznaczeniu kwoty 10,41 mln zł na wypłatę dywidendy, wynika z uchwał walnego zwołanego na 22 czerwca.

Alior Bank

Akcjonariusze Alior Banku zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2014 rok w łącznej kwocie 337 mln zł w całości na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z uchwał walnego. "Zwyczajne walne zgromadzenie banku postanawia, iż zysk netto banku za 2014 rok, w łącznej kwocie 337 029 551,94 zł, przeznaczony zostanie w całości na kapitał zapasowy" – czytamy w uchwale.

Belvédère, Marie Brizard Wine & Spirits

Belvédère, notowane na GPW pod nazwą Sobieski, planuje zmienić nazwę na Marie Brizard Wine & Spirits, podała spółka. >>>>