Zysk operacyjny wyniósł 7,1 mln zł wobec 13,73 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 229,72 mln zł w I poł. r. fin. 2014/2015 wobec 253,95 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. r. fin. 2014/2015 wyniósł 4,68 mln zł wobec 7,37 mln zł zysku rok wcześniej.

Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT. W roku finansowym 2013/2014 (1 października 2013 - 30 września 2014) skonsolidowane przychody spółki wyniosły 500,90 mln zł.