"Zgodnie z uchwałą nr 7 zwyczajnego walnego zgromadzenia Torpol S.A. z dnia 9 czerwca 2015 roku (...) zysk netto spółki za rok obrotowy 2014 wynoszący 25 003 133,93 zł zostanie przeznaczony na:
1. zwiększenie kapitału rezerwowego – kwota 13 518 133,93 zł oraz
2. wypłatę dywidendy – kwota 11 485 000,00 zł, tj. 0,5 zł na jedną akcję" – czytamy w komunikacie.

ZWZ ustaliło także, że dywidenda będzie wypłacona w dwóch równych ratach w wysokości 0,25 zł na jedną akcję każda. Pierwsza rata zostanie wypłacona 31 sierpnia 2015 r., natomiast druga rata 30 listopada 2015 r.

Dzień ustalenia prawa do dywidendy wyznaczono natomiast na dziesiąty dzień po dniu podjęcia uchwały o podziale zysku, podano także.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w lipcu 2014 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 775 mln zł w 2014 r.