W komunikacie MF podało, że zmiana państwowego długu publicznego (PDP) w I kwartale 2015 r. była wynikiem: wzrostu zadłużenia podsektora rządowego o 21.882,1 mln zł, w tym zadłużenia Skarbu Państwa (SP) po konsolidacji o 21.826,8 mln zł, spadku zadłużenia podsektora samorządowego o 593,2 mln zł, w tym jednostek samorządu terytorialnego o 589,9 mln zł oraz spadku zadłużenia podsektora ubezpieczeń społecznych o 5,0 mln zł.

Dodano, że zadłużenie sektora finansów publicznych przed konsolidacją wyniosło na koniec I kwartału 2015 r. 924.552,1 mln zł i wzrosło w stosunku do końca 2014 r. o 25.713,7 mln zł, czyli o 2,9 proc.

W komunikacie podano, że dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (dług EDP) stanowiący jeden z elementów kryterium fiskalnego z Maastricht wyniósł 885.727,1 mln zł, co oznacza wzrost w porównaniu z końcem 2014 r. o 19.156,8 mln zł, czyli o 2,2 proc.

Resort finansów skorygował również szacunek relacji PDP do PKB na koniec 2014 roku do 47,8 proc., z 47,9 proc. szacowanego wcześniej. Według skorygowanych danych relacja długu EDP do PKB w 2014 r. wyniosła 50,1 proc., a nie jak wcześniej szacował resort 50,2 proc.

>>> Czytaj też: 450 zł podwyżki dla urzędnika? Rząd otwiera wyborczy worek z prezentami