"Zrobiliśmy kolejny krok w kierunku realizacji zapowiadanej aktywności inwestycyjnej w obszarze medycznym. To pierwszy, ale na pewno nie ostatni szpital w naszym portfelu. Chcemy i będziemy wzmacniać nasze inwestycje w tym sektorze" – poinformował wiceprezes grupy PZU, odpowiedzialny za inwestycje Ryszard Trepczyński, cytowany w komunikacie.

W wyniku podpisanej umowy do portfela największego ubezpieczyciela dołączy Centrum Medyczne Gamma - jeden z wiodących podmiotów w kraju specjalizującym się w diagnostyce obrazowej i kompleksowym leczeniu pacjentów z dolegliwościami narządu ruchu.

"Medycyna to szybko rozwijający się sektor w naszym kraju, dlatego myślimy o rozwoju organicznym nowej spółki i kolejnych akwizycjach szpitalnych. CM Gamma to doskonały partner do tego typu przedsięwzięcia"- zapewnił dyrektor Biura Inwestycji Strukturyzowanych w TFI PZU Włodzimierz Bieliński, cytowany w komunikacie.

Dla PZU Inwestycje to kolejna taka transakcja w ostatnich miesiącach – wcześniej nabyło udziały m.in. Orlen Medica i Elvita

"Oczekujemy wystąpienia efektu synergii. Współpraca powinna być obopólnie korzystna dla stron. Dla PZU i jego klientów ta inwestycja jest gwarancją szybkiego dostępu do usług medycznych najwyższej jakości, daje możliwość rozszerzenia polis o świadczenia szpitalne. Współpraca Grupy PZU z CM Gamma jest również doskonałym uzupełnieniem pomocy dla poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, pozwalając ograniczyć świadczenia z tytułu rent i zapewniając skrócenie okresu braku możliwości zarobkowania przez poszkodowanych. Dla Szpitala współpraca ta oznacza rozszerzenie portfela klientów o pacjentów posiadających polisy zdrowotne, polisy komunikacyjne OC, polisy typu travel, etc." - powiedział Centrum Medycznego Gamma Jan Stanclik, cytowany w komunikacie.

Zgodnie z przyjętą strategią PZU Inwestycje planuje stale zwiększać swój udział w branży usług zdrowotnych, przejmując i konsolidując działające na rynku podmioty szpitalne. CM Gamma stanowi ważny element tej strategii inwestycyjnej.

Warszawskie CM Gamma to jeden z najnowocześniejszych prywatnych szpitali specjalizujących się w ortopedii w Polsce. Istnieje od 2013 roku. Założycielem ośrodka jest dr n. med. Grzegorz Adamczyk – specjalista w dziedzinie chirurgii rekonstrukcyjnej narządu ruchu, jeden z lekarzy Polskiej Kadry Siatkarzy. CM Gamma oferuje pełną obsługę medyczną, prowadzi pacjenta od konsultacji, przez diagnozę, hospitalizację, operację, aż po rehabilitację - czyli przez cały zamknięty cykl leczenia.To jeden z niewielu ośrodków prywatnych w Polsce realizujących świadczenia medyczne w obrębie ortopedii i traumatologii oraz chirurgii kręgosłupa w pełnym zakresie (tj. obejmującym wszystkie procedury lecznicze w obrębie układu mięśniowo-szkieletowego) – od leczenia ambulatoryjnego, przez wysokospecjalistyczną diagnostykę obrazową, po leczenie operacyjne i rehabilitację.

Na koniec kwietnia 2015 r., aktywa netto zgromadzone w funduszach zarządzanych przez TFI PZU przekroczyły 28,4 mld zł (co daje pierwsze miejsce na polskim rynku). PZU Inwestycje, jako pion inwestycyjny Grupy PZU, zarządzają kwotą przekraczającą 50 mld zł.