Bogaci w regionie Azji i Pacyfiku bogacili się w zeszłym roku szybciej niż mieszkańcy innych części świata – wynika z raportu opublikowanego przez Cap Gemini SA i Royal Bank of Canada.

Ludzie z tego regionu z aktywami inwestycyjnymi (które mogą być zainwestowane) powyżej 1 mln dol. zwiększyli swoje majątki o 11 proc. do 15,8 bln dol. W tym samym okresie krezusi z Ameryki Północnej wzbogacili się o 9 proc., a z Europy „tylko” o 4,6 proc. Największe wzrosty zanotowały pod tym względem Chiny i Indie. Tak dobry wynik zawdzięczają własnej ekspansji gospodarczej oraz dużym wzrostom na krajowych giełdach.

Majątki najbogatszych poprawiły się w zeszłym roku w Indiach i Chinach kolejno o 28 i 19 proc.

W regionie Azji i Pacyfiku żyje obecnie 4,69 mln osób z ponad 1-mln majątkiem, co oznacza, że wyprzedził pod tym względem Amerykę Północną, która ma 4,68 mln milionerów. Wzrost dochodów obu regionów w głównej mierze napędzał światową koniunkturę. Według badania całkowity globalny majątek wynosi 56,4 bln dol.

Przy obecnym tempie wzrostu łączna wartość majątków netto milionerów z regionu Azji i Pacyfiku przekroczy analogiczną wartość w Ameryce Północnej (15,8 bln dol.) do końca 2015 roku.

Reklama