Tomasz Tuora poinformował, że zdecydował o odejściu z funkcji przewodniczącego Rady Dyrektorów spółki Orphée.

"W ślad za decyzją Tadeusza Tuory, członka Rady Dyrektorów Orphée oraz założyciela i akcjonariusza PZ Cormay, a prywatnie mojego ojca, podjąłem decyzję o odejściu z funkcji przewodniczącego Rady Dyrektorów spółki Orphée" - powiedział Tuora ISBnews.

Dodał, że w ten sposób pragnie wesprzeć działania ojca zmierzające do zakończenia trwającego w spółce Orphée i całej grupie kapitałowej PZ Cormay konfliktu.

"Liczę, że nasze wycofanie się ze spółki pozwoli na szybsze osiągnięcie porozumienia, co leży w najlepszym interesie całej grupy i jej akcjonariuszy. Decyzję o dacie odejścia podejmę w ciągu kilku najbliższych dni, uwzględniając wszelkie wymogi formalne i dobre praktyki" - powiedział Tuora.

W ub. tygodniu Tadeusz Tuora - członek Rady Dyrektorów Orphee oraz założyciel i akcjonariusz PZ Cormay - poinformował agencję ISBnews, że "mając na uwadze najlepszy interes spółki" zdecydował o odejściu z Rady Dyrektorów Orphée. Decyzję o dacie odejścia podejmie w ciągu kilku najbliższych dni, z uwzględnieniem ważnych interesów spółki.

W jego ocenie, obecnie Orphée jest w dobrej kondycji. Ma "świetne" wskaźniki płynności oraz perspektywy znacznego wzrostu przychodów związane z nowymi projektami Mythic 120 i Mythic 80.Jednak na przeszkodzie do poprawy wyników operacyjnych stoi konflikt w akcjonariacie.

W odpowiedzi na informację ISBnews o zamiarze odejścia z Orphee Tadeusza Tuory, prezes PZ Cormay Janusz Płocica poinformował, że PZ Cormay będzie dążyć do tego, żeby w najbliższym czasie odbyło się walne zgromadzenie, które zadecyduje o nowym składzie Rady Dyrektorów Orphee, odzwierciedlającym faktyczną strukturę akcjonariatu spółki.

Grupa Kapitałowa Orphée SA składa się z jednostki dominującej Orphée SA z siedzibą w Genewie i jej spółek zależnych. Podstawowym przedmiotem działalności grupy jest sprzedaż odczynników, testów i aparatury do diagnostyki in vitro. Głównym miejscem prowadzenia działalności Orphee jest Szwajcaria, a dla spółek zależnych: Kormej Diana - Białoruś, Kormiej Rusłand - Rosja, Innovation Enterprises Ltd. – Irlandia, Orphee Technics Sp. z o. o. - Polska. Orphée SA jest notowana na rynku NewConnect.

PZ Cormay to producent wysokiej jakości odczynników diagnostycznych i dystrybutor światowej klasy aparatury medycznej. Od ponad 27 lat zajmuje się produkcją testów in vitro dla chemii klinicznej, elektroforezy, hematologii, koagulologii oraz serologii grup krwi.