List intencyjny zakłada powołanie zespołów roboczych, których zadaniem będzie opracowanie założeń dotyczących współpracy, w tym w szczególności harmonogramu działań oraz modelu finansowego.

"Projekt jest dla nas istotny, dlatego przystępujemy do negocjacji z nowym partnerem w oparciu o zasadniczo odmienne od poprzednich założenia transakcji. Rozważymy z pewnością różne warianty współpracy, w oparciu o symetryczny podział ryzyka pomiędzy partnerami" - powiedział cytowany w komunikacie Dariusz Lubera, prezes Tauronu.

Tauron nie sprzeda wiatraków

Tauron poinformował także, że zrezygnował z kontynuowania negocjacji z inwestorami w sprawie sprzedaży aktywów wiatrowych.

"Przyczyną tej decyzji jest bardzo istotna zmiana warunków rynkowych transakcji, a w szczególności niski bieżący poziom cen tzw. zielonych certyfikatów i energii elektrycznej oraz przewidywania co do wysokości tych cen w przyszłości" - napisano w komunikacie.

W marcu Tauron informował, że chce sprzedać aktywa powyżej wartości księgowej i zanotować na transakcji zysk. Spółka spodziewała się wówczas finalizacji w najbliższych dniach.