Dzień dywidendy ustalono na 29 lipca, a dzień wypłaty na 13 sierpnia.

"Podtrzymujemy naszą politykę dywidendową, która zakłada wypłacanie akcjonariuszom całego zysku, pod warunkiem, że nie znajdą się projekty, które przyniosłyby im wyższą stopę zwrotu. LiveChat Software generuje gotówkę i sam jest w stanie sfinansować bardzo dynamiczny rozwój" - powiedział prezes Mariusz Ciepły, cytowany w komunikacie.

Skonsolidowany zysk netto LiveChat Software w roku finansowym 2014/15 (zakończonym 31 marca) wzrósł o 91,3% do 18,56 mln zł. Zysk jednostkowy, z którego jest wypłacana dywidenda, wyniósł 18,5 mln zł.

LiveChat Software oferuje swoje rozwiązanie w modelu SaaS (Software as a Service - oprogramowanie jako usługa) i dzięki temu jest firmą globalną. Najważniejszy dla niej rynek to USA, w Polsce generuje tylko kilka procent sprzedaży. Do jej klientów należą zarówno małe sklepy internetowe, jak i wielkie światowe marki, takie jak Orange, Play, Adobe, Samsung, Tele2, Kaspersky Lab czy Air Asia. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w kwietniu 2014 r.