Jak czytamy, kraje na wschodzie Unii Europejskiej są niezwykle zgodne w swoim sprzeciwie wobec przyjmowania uchodźców. Odzwierciedla to nastroje we wschodnioeuropejskich społeczeństwach, które nie mają doświadczenia z imigracją, a tylko emigracją własnych obywateli. Na wschodzie uważa się, że uchodźcy to problem zachodniej Europy. Ale jednocześnie

Polska i kraje bałtyckie domagają się solidarności w sprawie polityki wobec Rosji i reagują ze złością, gdy kraje południa nie traktują tej sprawy dostatecznie poważnie.

Jak czytamy, dla umocnienia europejskiej jedności wobec Kremla przydałoby się, aby Europa wschodnia wykazała więcej zrozumienia dla problemów, jakie kraje południa mają z uchodźcami.

>>> Czytaj też: To już oficjalne. Polska przyjmie 2 tysiące imigrantów