"Spadek zadłużenia netto o 1,8 mld zł (kw/kw) w efekcie dodatnich wpływów z działalności operacyjnej w kwocie 2,7 mld zł, pomniejszonych wydatkami inwestycyjnymi na poziomie (-) 0,8 mld zł oraz wpływem różnic kursowych z przeszacowania kredytów walutowych i wyceny zadłużenia w łącznej kwocie (-) 0,1 mld zł" - czytamy w prezentacji wynikowej.

W II kw. 2014 r. zadłużenie netto spółki wynosiło 6,3 mld zł. 

PKN Orlen zmniejszył w II kw. dźwignię finansową do 19,8% z 28,9% w I kw. br. i 28,5% w II kw. 2014 r.

Wskaźnik dług netto/EBITDA LIFO spadł do 0,53 w II kw. 2015 r. wobec 1,29 rok wcześniej.

PKN Orlen oczekuje wzrostu r/r średniorocznej marży downstream w tym roku

PKN Orlen oczekuje wzrostu średniorocznego poziomu marży downstream w 2015 r. ze względu na sprzyjające otoczenie makro, podała spółka.

"Marża downstream - oczekiwany wzrost średniorocznego poziomu w 2015r. (r/r) ze względu na sprzyjające otoczenie makro tj. stabilny poziom cen ropy oraz wzrost konsumpcji paliw i produktów petrochemicznych" - czytamy w prezentacji wynikowej.

Modelowa marża downstream wzrosła o 2,5 USD/ b w II kw. 2015 r. i wyniosła 15,1 USD/ b, wobec 10,4 USD/ b w IV kw. 2014.

W odniesieniu do ceny ropy Brent, koncern zakłada stabilizację na obecnych poziomach. Cena ropy uzależniona jest również od ryzyk geopolitycznych, podkreślono.

Średnia cena ropy Brent wzrosła w II kw. 2015 r. do 62 USD/ b z 54 USD/ b kwartał wcześniej, a w ujęciu rocznym spadła o 48 USD/ b ze 110 USD/ b w II kw. 2014 r.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie. Skonsolidowane przychody koncernu sięgnęły w 2014 roku 106,83 mld zł.