Komisja ustaliła, że amerykańskie wytwórnie filmowe oraz brytyjska telewizja porozumiały się, by uniemożliwiać europejskim konsumentom korzystanie z płatnej telewizji dostępnej w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Telewizja Sky miała blokować dostęp do usług zagranicznym widzom, którzy chcieli oglądać filmy przez satelitę lub internet. Odpowiednie zapisy w tej sprawie miały zostać uwzględnione w umowach licencyjnych. W niektórych z nich miały się znaleźć także klauzule zgodnie z którymi wytwórnie gwarantowały, że nadawcy inni niż Sky nie będą mogli oferować płatnej telewizji na terenie Wielkiej Brytanii i Irlandii. W ten sposób stosowano „wyłączność terytorialną”, która jest niezgodna z zasadami jednolitego rynku.

Komisja Europejska rozpoczęła postępowanie w tej sprawie w styczniu ubiegłego roku. Teraz firmy, którym postawiono zarzuty, mają szansę, by się do nich ustosunkować. Jeśli podejrzenia Brukseli się potwierdzą, będzie mogła nałożyć kary finansowe.