PBG

PBG w upadłości układowej podpisało ze swoimi największymi wierzycielami umowę restrukturyzacyjną, podała spółka. >>>> 

Sędzia komisarz odroczył zgromadzenie wierzycieli PBG do dnia 25 sierpnia, do godziny 10:00, w związku z umożliwieniem głosowania w formie pisemnej i możliwością głosowania przez każdego z wierzycieli, podała spółka. Oznacza to, że w dniu 25 sierpnia ogłoszone zostanie postanowienie w sprawie wyników głosowania.

Capital Service  

Capital Service S.A. dokonało przydziału 1 770 sztuk obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej 1,7 mln zł, podała spółka. "Obligacje serii D są obligacjami dwuletnimi, zabezpieczonymi, na okaziciela, o wartości nominalnej 1 000,00 zł każda. Nie będą one przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na Catalyst." - czytamy w komunikacie.

Grupa Żywiec 

Grupa Żywiec odnotowała 87,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2015 r. wobec 27,78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Cube.ITG 

Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie wybrał ofertę Cube.ITG wartą 77,54 mln brutto jako najkorzystniejszą w przetargu na zakup sprzętu oraz dostawę i wdrożenie oprogramowania dla 23 jednostek ochrony zdrowia, podała spółka. Przetarg był realizowany w ramach projektu "E-zdrowie dla Mazowsza".

Po podpisaniu przez Cube.ITG kontraktu z Mazowieckim Szpitalem Bródnowskim backlog spółki przekroczył 200 mln zł, poinformował prezes spółki Paweł Witkiewicz. >>>>  

Immofinanz 

Immofinanz spodziewa się, że odnotuje stratę netto w wysokości 361,4 mln euro w roku finansowym 2014/15 wobec 72 mln euro straty netto rok wcześniej (176,9 mln euro straty z uwzględnieniem 100% Buwog), podała spółka. >>>>  

Bloober Team  

Bloober Team wprowadzi do sprzedaży grę "Brawl" w wersji na komputery PC i Mac 13 sierpnia, podała spółka. Premiera "Layers of Fear" przewidziana jest na 27 sierpnia. Gra będzie dystrybuowana cyfrowo, a jej cena wynosić będzie około 10 euro.>>>>  

Budimex 

Oferta konsorcjum Budimeksu (lider, 95% udziału) i Ferrovial Agroman, warta 209,74 mln zł netto, została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym na budowę łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie – Kraków Krzemionki, podała spółka. >>>>  

IMC 

Industrial Milk Company (IMC) sprzedała ponad 705 tys. ton zbóż i roślin oleistych w zakończonym w czerwcu sezonie 2014/15, czyli o 37% więcej niż rok wcześniej, podała spółka. Eksport wzrósł w tym okresie o 43% r/r do ponad 600 tys. ton.  

Asseco Poland  

Asseco Poland w konsorcjum z należącymi do grupy spółkami – Zeto Bydgoszcz i Unizeto Technologies – podpisało z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) umowę na kompleksową obsługę centralnego systemu informatycznego o wartości ponad 92 mln zł brutto, podała spółka. >>>>  

Jujubee 

Jujubee celuje w ok. 200 tys. egzemplarzy sprzedaży cyfrowej i konsolowej gry "Kursk" w wariancie samodzielnej dystrybucji, poinformował ISBnews prezes Michał Stępień. >>>>  

CCC  

Skonsolidowane przychody CCC wyniosły 161,3 mln zł w lipcu i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 11,9%, podała spółka. Przychody za okres styczeń - lipiec wyniosły 1 201,6 mln zł i były wyższe o 20,2% w skali roku. "Przychody ze sprzedaży detalicznej za lipiec wyniosły 155,1 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 11,1%, narastająco za okres styczeń – lipiec wyniosły 1 151,2 mln zł i były wyższe o 19,9% w stosunku do roku 2014 r." - czytamy w komunikacie.

Mespila Investments Limited, Paged 

Mespila Investments Limited, zarejestrowana na Cyprze, ogłosiła wezwanie do sprzedaży 14 989 akcji Pagedu, stanowiących 0,10% ogólnej liczby głosów, podał pośredniczący - BM Alior Banku. Cena po której nabywane będą akcje objęte wezwaniem wynosi 55,46 zł za sztukę. >>>>  

Westa ISIC, Sadovaya Group, JJ Auto i Fenghua Soletech

Giełda zdecydowała o zawieszeniu obrotu akcjami Westa ISIC, Sadovaya Group, JJ Auto, Fenghua Soletech do końca dnia sesyjnego następującego po dniu, w którym spółki przekażą do publicznej wiadomości raport roczny za rok obrotowy 2014, poinformowała GPW w oddzielnych komunikatach. Uchwały wchodzą w życie z dniem 6 sierpnia. >>>>  

LPP  

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy LPP osiągnięte w lipcu br. wyniosły ok. 442 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w lipcu 2014 roku o ok. 6%, podała spółka. "Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wyniosła 46% i była o ok. 5 p.p. niższa od marży zrealizowanej w lipcu roku poprzedniego" - czytamy w komunikacie. LPP podało, że wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń - lipiec 2015 roku wyniosła 2 736 mln zł. Przychody te były wyższe o 7% w skali roku.

GLG Pharma 

Polska spółka zależna (GLE) GLG Pharma, Inc. - amerykańskiej firmy biotechnologicznej rozwijającej terapie onkologiczne - ogłosiła plan transakcji odwrotnego przejęcia ('reverse merger') notowanego na NewConnect M10, podała spółka. >>>>