„Rodzaj emitowanych obligacji: - obligacje zwykłe na okaziciela, nie posiadające formy dokumentu, oznaczone jako seria S. Wielkość emisji - 6.000 szt. obligacji o łącznej wartości nominalnej 60.000.000,00 zł. Wartość nominalna obligacji - 10.000,00 zł; cena emisyjna - 10.000,00 zł. Wykup obligacji nastąpi poprzez zapłatę w dniu 3 sierpnia 2019 r. kwoty pieniężnej w wysokości równej wartości nominalnej obligacji; Wypłata oprocentowania obligacji będzie realizowana co 6 miesięcy. Obligacje są niezabezpieczone" – czytamy w komunikacie.

Obligacje mają być przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku zorganizowanym, podano również.

„Wartość zaciągniętych zobowiązań emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia obligacji - 240.137 tys. zł; do czasu całkowitego wykupu wyemitowanych obligacji zobowiązania emitenta utrzymywane będą na adekwatnym do skali działalności operacyjnej, bezpiecznym poziomie" – czytamy dalej.

Marvipol sfinansuje zakup nieruchomości z emisji obligacji

Marvipol przeznaczy 60 mln zł, pozyskane w drodze emisji czteroletnich obligacji, na współfinansowanie i zakup nieruchomości, podała spółka.

"Grupa Marvipol ma mocną pozycję na rynku kapitałowym, jest pożądanym partnerem biznesowym dla największych instytucji finansowych działających nad Wisłą, a sukces emisji obligacji serii S stanowi tego najlepsze potwierdzenie. Solidne fundamenty biznesowe i finansowe sprawiają, że dziś na rynku nie brak chętnych do inwestycji w wieloletni i historycznie najtańszy dług korporacyjny grupy Marvipol, a standardem stało się to, że dług pozyskiwany jest w formie niezabezpieczonych obligacji korporacyjnych" – powiedział prezes Marvipolu Mariusz Książek, cytowany w komunikacie.

Marvipol to jeden z największych warszawskich deweloperów. Jest również generalnym importerem lub wyłącznym przedstawicielem na Polskę marek samochodów Land Rover, Jaguar i Aston Martin. Model biznesowy grupy uzupełnia sieć myjni samochodowych Robo Wash. Marvipol jest notowany na GPW od 2008 r.