Powołując się w swoim raporcie na Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC), firma Grantham, Mayo, Van Otterloo & CO napisała: „ ludzkości zagraża załamanie systemu zaopatrzenia w żywność, które zostanie wywołane przez globalne ocieplenie, susze, powodzie, natężenie gwałtownych zmian pogodowych i wzrost częstości występowania ekstremalnych zjawisk atmosferycznych.

Powyższe klimatyczne tendencje będą zagrożeniem dla sposobu, w jaki obecnie jest produkowana żywność - podaje portal businessinsider.com. Doprowadzą także do drakońskiego wzrostu cen. Według czerwcowego raportu Globar Sustainability Institute of Anglia Ruskin University ceny żywności w 2040 roku będą 4-krotnie wyższe niż w 2000. Już w tej chwili są dwukrotnie powyżej wartości z przełomu tysiącleci.

Ocieplanie się klimatu prowadzi do zmniejszenia podaży pożywienia. Każda dekada wzrostu temperatur prowadzi do zmniejszenia ilości produkowanej na świecie żywności o 2 proc. (dane z raportu IPCC z 2014 roku).

>>> Polecamy: Druga europejska Grecja. Południowe Włochy umierają