Senat przywróci poprzednie zapisy dotyczące podziału kosztów przewalutowania kredytów hipotecznych - powiedział senator Kazimierz Kleina z PO. Przewodniczący senackiej komisji budżetu i finansów publicznych rozmawiał już na ten temat z partnerami z Komitetu Stabilności Finansowej. W trybie pilnym przygotowują oni analizę skutków przyjęcia poprawki SLD. Poprawki, która 90 procent kosztów przewalutowania kredytów hipotecznych przerzuca na banki.

Podczas wczorajszego głosowania poprawkę SLD poparła cała opozycja i część posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego. Kazimierz Kleina ocenia, że było to nieodpowiedzialne zachowanie związane z emocjami i z polityką. - Z tego głosowania widać jak racjonalne trzeba podejmować decyzje - dodał senator.

Przewodniczący Kleina powiedział, że Senat zajmie się ustawą 2 września, na następnym posiedzeniu. Wcześniej, pod koniec sierpnia , rozpatrzy ją komisja budżetu i finansów publicznych. Niewykluczone jest również wcześniejsze spotkanie Komisji.

>>> Czytaj więcej tutaj o kontrowersjach wokół przewalutowania kredytów.