"W związku z nabyciem grupy spółek Advanced World Trade B.V. oraz restrukturyzacją grupy kapitałowej PKP Cargo, zarząd PKP Cargo postanowił o likwidacji spółki AWT Rail PL. Celem działalności AWT Rail PL było świadczenie usług spedycyjnych. AWT Rail PL nie prowadzi podstawowej działalności operacyjnej" - głosi komunikat.

Na likwidatorów powołano Łukasza Strączka oraz Aleksandrę Szymczak. Wniosek o otwarcie postępowania likwidacyjnego zostanie złożony w sądzie rejestrowym w Gliwicach, podano również.

AWT B.V. posiada 100% udziałów w AWT Rail PL. PKP Cargo posiada 80% udziałów w kapitale zakładowym AWT B.V.

PKP Cargo zadebiutowało w październiku 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnych, spedycji, oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce (ok. 48% udziału w rynku według masy i ok. 57% według pracy przewozowej w 2014 r.) oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej.