Szanse i wyzwania dla województw: podlaskiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego, czyli Polski wschodniej, i problemy całego wschodu Europy będą przez dwa dni tematami debat Wschodniego Kongresu Gospodarczego (Eastern Economic Congress) w Białymstoku.
Obecnie trwają ostatnie uzgodnienia dotyczące przebiegu imprezy. Wiadomo, że dzięki obecności ekspertów wnikliwej analizie zostaną poddane m.in.: energetyka, infrastruktura, rynek rolno-spożywczy, usługi medyczne, handel, turystyka i hotelarstwo. Specjaliści będą debatować m.in. o współpracy transgranicznej w tym regionie, znaczeniu wielkich inwestycji infrastrukturalnych dla ściany wschodniej i scenariuszach gospodarczych dla wschodnich rubieży Europy.
Jako uczestnicy do debat zasiądą politycy, liderzy życia gospodarczego, przedstawiciele polskich i zagranicznych spółek oraz eksperci i naukowcy. W planie jest blisko 30 sesji tematycznych, w których udział weźmie – taki jest plan – ponad stu prelegentów. Organizatorzy spodziewają się ponad tysiąca gości, którzy przyjadą z różnych stron Polski i innych krajów, np. Litwy, Ukrainy i Białorusi.
– Problematyce wschodniej konsekwentnie nadajemy dwa uzupełniające się znaczenia. Hasło „wschód” to dla nas, z jednej strony, Polska wschodnia z jej specyfiką, problemami i potencjałem rozwojowym. Z drugiej strony są to relacje polityczne i gospodarcze między UE, Polską i wschodnią Europą – tłumaczy Wojciech Kuśpik, prezes grupy PTWP i inicjator WKG.
Reklama
To już drugi kongres z tego cyklu, który odbędzie się w Białymstoku – w budynku Europejskiego Centrum Sztuki. WKG jest uzupełnieniem Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EKG) w Katowicach – największej konferencji biznesowej w Europie Środkowej, która odbywa się od 2009 r. Organizatorem obu biznesowych imprez jest grupa PTWP.
– Pierwszy kongres w Białymstoku dowiódł, jak duża jest potrzeba debaty o przyszłości wschodniego makroregionu Polski – mówi Wojciech Kuśpik. – Efekty dwudniowego spotkania, ale także zmiany zachodzące wokół nas, dynamika sceny politycznej, nowe czynniki kształtujące sytuację w gospodarce – wszystko to skłania nas do kontynuowania tego projektu – podkreśla.
W ramach WKG po raz drugi odbędzie się konkurs Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej na 10 najciekawszych przedsięwzięć prowadzonych przez samorządy (lub ich podmioty zależne), które przyczyniły się do rozwoju miejscowej gospodarki. Kongresowe statuetki trafią do laureatów podczas uroczystej gali.
W pierwszym WKG rok temu udział wzięli m.in.: prezydent Bronisław Komorowski, Ilona Antoniszyn-Klik, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, Jerzy Buzek, b. premier Polski i b. przewodniczący PE, oraz Janusz Steinhoff, b. wicepremier i minister gospodarki.