"Aktualny portfel zamówień grupy na 2015 rok oraz wartość pozyskanych zamówień do dnia publikacji niniejszego sprawozdania zapewniają pełne wykorzystanie mocy produkcyjnych w kolejnych kwartałach roku obrotowego. Udział w nowych przetargach w trzecim i czwartym kwartale pozwoli grupie w jeszcze większym stopniu zabezpieczyć swój portfel kontraktów na kolejne okresy" - czytamy w komunikacie.

Największe kontrakty zawarte przez spółki z grupy Trakcja w br. to "Opracowanie projektów wykonawczych i realizacja robót dla LCS Warszawa Okęcie w ramach Projektu POIiŚ 7.1-19.1.a. pn. Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie" (Trakcja PRKiI, 376 mln zł) oraz "Budowa Węzła sieci transeuropejskiej - III etap zachodniej obwodnicy miasta Wilno – od ul. Ozo do ul. Ukmergės" (AB Kauno Tiltai, 272 mln zł).

Trakcja PRKiI jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego oraz energetyki w Polsce. W 2014 r. Grupa Trakcja miała 1 601 mln zł skonsolidowanych przychodów.