DTP odnotowało 7,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2015 r. wobec 6,74 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 8,2 mln zł wobec 7,4 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 16,48 mln zł w II kw. 2015 r. wobec 14,01 mln zł rok wcześniej.

W II kw. 2015 r. przychody grupy wzrosły o 18% r/r, zysk operacyjny o 11% r/r, a zysk netto o 13% r/r. Jednocześnie EBITDA gotówkowa wzrosła o 161%, do 7,3 mln zł, podała też spółka.

"Konsekwentne podnoszenie wydajności naszej organizacji, systematyczna praca nad efektywnością procesów, w tym zarządzania nabytymi portfelami wierzytelnościami, przynoszą oczekiwane efekty. Co ważne, osiągnięty w II kwartale rezultat nie ma charakteru jednorazowego. Mamy potencjał, by cały rok 2015 zamknąć z dwucyfrową dynamiką przychodów i zysków" - powiedział prezes DTP Michał Handzlik, cytowany w komentarzu do wyników.

W I poł 2015 r. spółka miała 13,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 12,19 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 30,2 mln zł w porównaniu z 24,14 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2015 r. wyniósł 5,58 mln zł wobec 0,24 mln zł zysku rok wcześniej.

W I półroczu 2015 roku grupa DTP zakupiła na własny rachunek oraz na rachunek funduszu zarządzanego przez DTP portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 252 mln zł. Łączna wartość portfeli wierzytelności znajdujących się w zarządzaniu grupy wzrosła do 3 mld zł.

"Do końca 2015 roku na zakup portfeli wierzytelności możemy przeznaczyć jeszcze 40 mln zł. Oceniamy, że na koniec 2015 roku wartość portfeli będących w zarządzaniu może przekroczyć 3,3 mld zł" - powiedział prezes.

Podstawowym obszarem działalności spółek z grupy DTP S.A. jest zakup oraz kompleksowa obsługa wierzytelności. Działalność grupy koncentruje się w głównej mierze na zakupie wierzytelności z sektorów bankowego, telekomunikacyjnego i użyteczności publicznej. W marcu 2014 r. spółka przeniosła się na rynek główny GPW z NewConnect.