Zysk operacyjny wyniósł 16,53 mln zł wobec 12,85 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 050,35 mln zł w II kw. 2015 r. wobec 1 853,87 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-II kw. 2015 r. spółka miała 18,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 26,52 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 4 224,34 mln zł w porównaniu z 3 803,67 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-II kw. 2015 r. wyniósł 106,98 mln zł wobec 54,33 mln zł zysku rok wcześniej.

Pelion Healthcare Group (dawniej Polska Grupa Farmaceutyczna) świadczy usługi obejmujące wszystkie segmenty dystrybucji farmaceutycznej (hurtowy, detaliczny i szpitalny) i są skierowane do: pacjentów, aptek, szpitali oraz producentów. Pelion S.A., to spółka holdingowa, pełni nadzór właścicielski nad wszystkimi obszarami działalności grupy.