Zysk operacyjny wyniósł 9,03 mln zł wobec 7,92 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 346,16 mln zł w I poł. 2015 r. wobec 358,45 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I poł. 2015 r. wyniósł 10,46 mln zł wobec 6,99 mln zł zysku rok wcześniej.

Pekaes S.A. jest jedną z najstarszych polskich firm transportowych. Od 2004 akcje spółki są notowane na warszawskiej giełdzie. Jej oferta obejmuje usługi spedycji drogowej, lotniczej i morskiej oraz szereg usług w ramach zarządzania łańcuchem dostaw.