Zysk operacyjny wyniósł 32,7 mln zł wobec 31,59 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 175,49 mln zł w II kw. 2015 r. wobec 175,62 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2015 r. spółka miała 23,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 24,9 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 350,38 mln zł w porównaniu z 351,34 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2015 r. wyniósł 3,81 mln zł wobec 40,26 mln zł zysku rok wcześniej.

Multimedia Polska to jeden z wiodących na polskim rynku operatorów kablowych dostarczający usługi telewizji, szerokopasmowego dostępu do internetu oraz telefonii stacjonarnej i mobilnej.