Strata z działalności kontynuowanej wyniosła 13,39 mln zł wobec 2,71 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 108,86 mln zł w I poł. 2015 r. wobec 99,93 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I poł. 2015 r. wyniosła 13,25 mln zł wobec 5,60 mln zł straty rok wcześniej.

Infovide-Matrix to dostawca usług doradczych i rozwiązań IT. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.