W raporcie półrocznym IMS wskazuje także, że na dzień 30 czerwca 2015 roku grupa dostarczała usługi abonamentowe oparte w większości o długoterminowe kontrakty łącznie do 9 440 lokalizacji wobec 8 285 lokalizacji rok wcześniej, co oznacza wzrost w ciągu roku działalności o 1 155 lokalizacji. W samym II kwartale 2015 roku grupa zwiększyła liczbę obsługiwanych lokalizacji o 452, w tym: 351 lokalizacji z usługą interaktywnego systemu audio i video i 101 lokalizacji z usługą aromamarketingu.

Przychody abonamentowe oparte w zdecydowanej większości o kilkuletnie kontrakty stanowią niemal 50% wszystkich przychodów grupy.

W I poł. 2015 r. spółka miała 2,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2,81 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 19,16 mln zł w porównaniu z 17,13 mln zł rok wcześniej.

Spółka tworzy grupę kapitałową, w skład której wchodzą 3 podmioty bezpośrednio zależne. Grupa IMS jest dostawcą wyspecjalizowanych usług z zakresu marketingu sensorycznego w miejscu sprzedaży. Działania grupy skupiają się w trzech głównych obszarach marketingu sensorycznego: audiomarketingu (przygotowanie i emisja formatów muzycznych oraz produkcja i emisja reklam dźwiękowych), wideomarketingu (produkcja i emisja przekazów reklamowych na ekranach plazmowych) oraz aromamarketingu (dobór i dystrybucja kompozycji zapachowych).