Zysk operacyjny wyniósł 9,22 mln zł wobec 7,83 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 90,88 mln zł w I poł. 2015 r. wobec 78,48 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2015 r. wyniósł 5,84 mln zł wobec 5,61 mln zł zysku rok wcześniej.

"Zwiększająca się ilość zamówień, zarówno w ramach dywizji stolarskiej, jak i budowlanej przełożyła się na wzrost zrealizowanych przychodów, jak również osiągniętego wyniki finansowego. Przychody ze sprzedaży wygenerowane przez grupę w pierwszym półroczu 2015 roku zwiększyły się w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego o 12 404 tys. zł, z czego 6 817 tys. zł stanowiły przychody segmentu stolarki. Ponadto istotną część działalności grupy w 2015 roku stanowiły usługi budowlane. Dzięki pozyskanym kontraktom grupa wygenerowała w pierwszym półroczu 2015 roku przychody w segmencie usług budowlanych na poziomie 39 134 tys. zł" - czytamy w sprawozdaniu zarządu za I półrocze.

Pozbud podał, że wzrostowi sprzedaży towarzyszył jednocześnie proces ustabilizowania poziomu rentowności. W pozostałych obszarach grupa odnotowała znaczną poprawę realizowanych wyników finansowych: pozytywne tendencje zmian zaobserwować można w zakresie kapitału obrotowego netto (68 867 tys. zł na koniec I poł. 2015 roku w porównaniu do 27 090 tys. zł na koniec czerwca 2014 roku).

W 2015 roku uruchomione zostały również nowe linie produkcyjne odpowiedzialne za malowanie oraz okuwanie i szklenie. Dzięki temu Pozbud T&R SA stał się najnowocześniejszym producentem stolarki otworowej drewnianej w Polsce i trafił do ścisłej czołówki europejskiej. Na terenie fabryki w Słonawach powstaje również nowoczesne centrum szkoleniowe, biura oraz salon sprzedaży o łącznej powierzchni ponad 1200 m2, podano także.

Pozbud T&R specjalizuje się w produkcji okien, drzwi, jak również w świadczeniu kompleksowych usług budowlanych. W 2013 r. grupa poszerzyła działalność o produkcję litych podłóg drewnianych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2008 r.