Zysk operacyjny wyniósł 126,09 mln zł wobec 128,61 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 286,79 mln zł w I poł. 2015 r. wobec 263,73 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I poł. 2015 r. wyniosła 66,14 mln zł wobec 140,93 mln zł zysku rok wcześniej.

Kruk S.A. jest największą w Polsce firmą zarządzającą wierzytelnościami. Od 2007 roku działa w Rumunii, gdzie także jest liderem rynku. Od listopada 2011 roku Kruk działa w Czechach, od sierpnia 2012 roku na Słowacji, a od sierpnia 2014 roku w Niemczech. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.