Spółka ubiega się o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect 1 mln akcji serii C. W ramach przeprowadzonej oferty prywatnej BVT pozyskało 800 tys. zł, a środki te zostały przeznaczone głównie na nabywanie kolejnych pakietów wierzytelności oraz obsługę już wcześniej zakupionych.

"Zarząd spółki spodziewa się, iż jej debiut na rynku NewConnect nastąpi w III kwartale br" - powiedziała prezes BVT Katarzyna Szuba, cytowana w komunikacie.

W II kw. br. BVT wypracowało 608 tys. zł zysku netto przy przychodach sięgających 1,6 mln zł. Pierwsze półrocze 2015 r. emitent zakończył zyskiem netto wynoszącym 1,17 mln zł oraz sprzedażą na poziomie 3,3 mln. zł.

Strategia rozwoju BVT zakłada kontynuację zakupu wierzytelności masowych od operatorów usług komunikacyjnych. Przyjęty przez spółkę model biznesowy sprawdził się w ubiegłym roku, a z uwagi na możliwości uzyskiwania coraz niższych cen zakupu poszczególnych pakietów wierzytelności oraz zdobyciu istotnego doświadczenia w ich windykacji, jej wyniki finansowe powinny notować stałą progresję.

"Zgodnie z wcześniejszymi założeniami spółka na bieżąco podejmuje działania zmierzające do zakupu kolejnych pakietów wierzytelności oraz do dywersyfikacji posiadanego portfela wierzytelności" - powiedziała Szuba.

W 2014 r. BVT osiągnęło 822 tys. zł zysku netto przy przychodach sięgających 2,5 mln zł.

Głównym akcjonariuszem BVTjest notowana na rynku NewConnect spółka Kupiec, która posiada akcje stanowiące 45,12% udziału w kapitale zakładowym oraz 46,12% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.