Narastająco po 7 miesiącach br. udział PKP Cargo pod względem masy wyniósł 48 proc. (wzrost o 0,3 pkt proc. r/r), a pod względem pracy przewozowej 56 proc. (spadek o 0,7 pkt proc. r/r).

"W lipcu kolejowi przewoźnicy towarowi przewieźli wyraźnie mniej towarów, niż rok wcześniej. To konsekwencja m.in. sytuacji na rynku materiałów budowlanych i kruszyw oraz czynników ograniczających wielkość wymiany towarowej Polski ze Wschodem. Naszą odpowiedzią na zawirowania na krajowym rynku jest aktywny rozwój działalności przewozowej poza Polską. Nasze pociągi jeżdżą m.in. do portów Morza Północnego, Holandii, Niemiec, Austrii i Węgier oraz do Czech i na Słowację. Rozwój PKP Cargo na rynkach zagranicznych jest wspierany przez akwizycję AWT" - powiedział członek zarządu Jacek Neska, cytowany w komunikacie.

W lipcu firma przewiozła 9,27 mln ton towarów na rynku polskim, tj. o 4,7% mniej niż rok wcześniej. Narastająco po siedmiu miesiącach wynik ten wynosi 60,1 mln ton (-1,4% r/r). Wykonana praca przewozowa w lipcu wyniosła 2,48 mld tkm (-1,5% r/r), a narastająco po siedmiu miesiącach było to 15,88 mld tkm (-1,1% r/r).

Z początkiem lipca PKP Cargo rozpoczęło realizację kontraktu na dostawy węgla z lubelskiej Bogdanki i śląskich kopalń do Elektrowni Kozienice. Łączna masa przewiezionego w ramach tej umowy paliwa przekroczy 5 mln ton. Podpisana w maju 2015 roku umowa o wartości 62,5 mln zł to największy w tym roku kontrakt węglowy na polskim rynku.

PKP Cargo zadebiutowało w październiku 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnych, spedycji, oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce (ok. 48% udziału w rynku według masy i ok. 57% według pracy przewozowej w 2014 r.) oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej.