Mediatel odnotował 8,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w I poł. 2015 r. wobec 18,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk netto ogółem wyniósł 4,95 mln zł wobec 16,31 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 19,79 mln zł wobec 21,26 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 36,92 mln zł w I poł. 2015 r. wobec 55,63 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I poł. 2015 r. wyniosła 372,9 mln zł wobec 0,36 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Mediatel jest podmiotem działającym na rynku telekomunikacyjnym wdrażającym rozwiązania telekomunikacyjne. W ramach grupy Hawe ma być wehikułem do realizacji sieci FTTH w całym kraju.