"Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc ustala warunki programu skupu akcji własnych w następujący sposób:

a) Maksymalna kwota pieniężna możliwa do wykorzystania do realizacji programu: 500 000 USD

b) Maksymalna liczba akcji, które mogą zostać nabyte w ramach programu: 1 000 000 akcji

c) Ramy czasowe programu: 12 miesięcy od podjęcia uchwały

d) Akcje nabyte w ramach programu mogą pozostać w posiadaniu spółki przez maksimum dwa lata od nabycia

e) Minimalna cena transakcyjna nabycia akcji w ramach programu: 0,5 zł za akcję

f) Maksymalna cena transakcyjna nabycia akcji w ramach programu: 6,0 zł za akcję

g) Sposób nabycia akcji własnych: transakcje zwykłe sesyjne na GPW S.A. w Warszawie" -czytamy w projektach uchwał.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc niniejszym upoważnia radę dyrektorów do podjęcia wszelkich kroków i działań niezbędnych do wykonania programu w ramach ustalonych w niniejszej uchwale, podano także.

W czerwcu akcjonariusze Asbisu zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2014 r. w całości na kapitał rezerwowy i przeprowadzeniu skupu akcji własnych w liczbie do 1 mln szt. za maksymalnie łącznie 0,5 mln USD. Minimalna cena transakcyjna nabycia akcji w ramach programu została wówczas ustalona na 1 zł za akcje. Propozycja uchwały na wrześniowe NWZ zakłada cenę minimalną wysokości 0,5 zł.

Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.