"Zgodnie z definicją agencji Fitch, ratingi w kategorii BBB oznaczają, że oczekiwane ryzyko niewywiązania się ze zobowiązań kredytowych jest obecnie niskie. Zdolność do obsługi zobowiązań finansowych uznaje się za odpowiednią, ale niekorzystne warunki biznesowe lub ekonomiczne są w stanie osłabić tę zdolność w większym stopniu, niż w przypadku ratingów w wyższej kategorii" - czytamy w komunikacie.

W maju ub. r. Polska Grupa Energetyczna (PGE) wraz z PGE Sweden AB, spółką w 100-proc. zależną od PGE, podpisały dokumentację ustanawiającą program emisji euroobligacji średnioterminowych do kwoty 2 mld euro o minimalnym terminie zapadalności jednego roku. Według prezesa Marka Woszczyka program euroobligacji umożliwi PGE dostęp do kolejnego zewnętrznego źródła finansowania, co jest szczególnie istotne w świetle potrzeb grupy PGE związanych z realizacją programu inwestycyjnego przedstawionego w strategii na lata 2014-2020.

Partnerem spółki w procesie emisji euroobligacji jest konsorcjum banków: BNP Paribas, Citigroup, ING, Société Générale Corporate & Investment Banking, PKO Bank Polski S.A., Nordea.

Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora energetyki z ok. 40-proc. udziałem w rynku wytwarzania konwencjonalnego, 30-proc. w sprzedaży dla klientów końcowych (5,2 mln odbiorców indywidualnych i biznesowych) oraz 11-proc. w OZE.