"Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) opublikowało listę projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Działanie 1.1/Poddziałanie 1.1.2: 'Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej'. Wśród najlepszych przedsięwzięć znalazła się 'technologia przesyłu i dostawy towarów FMCG za pośrednictwem prototypowej sieci zautomatyzowanych urządzeń' opracowana przez specjalistów z Grupy Integer.pl" - czytamy w komunikacie.

Łącznie NCBR rekomendowało przyznanie środków finansowych 20 projektom: 15 wniosków pochodzi z sektora dużych przedsiębiorstw, a pozostałe 5 z MSP. Każdy projekt, który ubiegał się o dofinansowanie, musiał spełnić restrykcyjne kryteria - oceniana była zarówno część formalna (m.in.: dokumentacja oraz kwestie prawne), jak i merytoryczna: wartość naukowo-technologiczna rozwiązania czy potencjał gospodarczo-biznesowy aplikującej do programu firmy. Wielkość środków – którą NCBR zamierza przekazać przedsiębiorcom posiadającym status "inny niż MSP" - przekroczyła 260 mln zł, czytamy także.

"Konsekwentnie ubiegamy się o zewnętrzne dofinansowania wspierające efektywność działów R&D - uważam, że jest to doskonały sposób na zwiększanie innowacyjności przedsiębiorstwa. W 2009 roku otrzymaliśmy środki m.in. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na realizację projektu skierowanego do sektora e-commerce. Po kilku latach nasze Paczkomaty stały się wzorem do naśladowania dla wszystkich liczących się graczy oferujących dostawy dla e-handlu. Jestem przekonany, że również dzięki dofinansowaniu z PO IR uda nam się wyprzedzić ruchy konkurentów i wprowadzić na szeroką skalę kolejne rozwiązanie, które zrewolucjonizuje rynek zamówień spożywczych online" - skomentował prezes Grupy Integer.pl Rafał Brzoska.

Grupa kapitałowa Integer.pl to druga co do wielkości w Polsce grupa pocztowa, do której należą największa prywatna poczta - Inpost, niezależny operator finansowo-ubezpieczeniowy - Inpost Finanse oraz Paczkomaty Inpost. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.