Pierwszy przetarg obejmuje budowę jednojezdniowej drogi dwupasmowej klasy GP o długości około 6,9 km, a drugi - drogi o zmiennym przekroju i długości ok. 7,2 km.

Obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej będzie realizowana na podstawie przetargu nieograniczonego, a Iłży - ograniczonego. W obu postępowaniach kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty będą jednakowe - cena 90%, okres gwarancji jakości 5% i termin realizacji 5%.