"W najbliższym czasie spółka podejmie wszelkie czynności prawne oraz faktyczne w celu realizacji zasygnalizowanych zamierzeń. W szczególności ustali precyzyjne warunki oraz zasady IPO, a także zainicjuje na poziomie Presspublica właściwe działania korporacyjne dające formalne podstawy do przeprowadzenia IPO oraz rozpocznie proces opracowania niezbędnych dokumentów informacyjnych" - czytamy w komunikacie.

Gremi Media jest uprawniony do 6 832 udziałów Presspublica reprezentujących 60,51% kapitału zakładowego Presspublica oraz uprawniających do 11 330 głosów na zgromadzeniach wspólników Presspublica reprezentujących 71,76% ogólnej liczby głosów. Pozostałe udziały w Presspublica są w posiadaniu samej Presspublica jako udziały własne.

Gremi Media jest wydawcą takich tytułów, jak "Rzeczpospolita", "Bloomberg Businessweek Polska", "Parkiet", "Magazyn Sukces", "Uważam Rze", "Uważam Rze Historia".