IKEA zapewnia swoim pracownikom zarówno Program Emerytalny (PPE) jak i Program Oszczędnościowy (PPO) z możliwością gromadzenia przez pracownika składek na Indywidualnym Koncie Emerytalnym (IKE) i Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). PPE zasilane jest poprzez wpłatę składki podstawowej, która stanowi stały procent od wynagrodzenia pracownika.

Środki przekazywane do PPO pochodzą ze skierowanego do pracowników programu lojalnościowego "Tack!", w ramach którego firma dzieli się z kadrą wypracowanym zyskiem. Wpłacana kwota "Tack!" ustalana jest co roku. W 2014 roku, w całej Grupie IKEA na program przeznaczonych zostało 200 mln euro.

Łącznie Grupa IKEA zatrudnia w Polsce około 13 tysięcy pracowników, w tym ponad 10 tysięcy w części produkcyjnej. Z Planu Emerytalnego IKEA mogą korzystać na tych samych zasadach wszyscy pracownicy. Obecnie około 2,5 proc. pracujących w Polsce jest objętych pracowniczymi programami emerytalnymi.