"Jeśli się uda, to debiut będzie w październiku" - powiedział Glensczyk podczas konkurencji prasowej. Wyjaśnił, że Indos dziś składa dokument informacyjny i zakłada, że procedury związane z debiutem potrwają około trzech tygodni.

W lipcu br. spółka przeprowadziła emisję prywatną akcji serii B, pozyskując 2,27 mln zł.

Wpływy z emisji zostaną wykorzystane do zakupu pakietów wierzytelności do utworzonego w 2014 r. Indos 2 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.

Rozwój funduszu jest obecnie jednym z priorytetów spółki, która pracuje obecnie nad pozyskaniem do niego inwestorów. Proces ten chciałaby zakończyć w IV kwartale br.

"Rozmawiamy z dwoma rodzajami inwestorów - jeden rodzaj to inwestorzy prywatni, z okolic tych, którzy objęli nasze akcje. Rozmawiamy też z biurem maklerskim na temat sprzedaży certyfikatów do naszego funduszu" - powiedział prezes.

Dodał, że model zaproponowany przez Indos jest obecnie poddawany analizie w biurze maklerskim.

"Optymalnie chcielibyśmy pozyskać z certyfikatów ok. 40 mln zł. My też bylibyśmy inwestorem, na ok. 20% całości kwoty. Dobrze, by fundusz dysponował 50 mln zł" – powiedział Glenszczyk.

Obecnie Indos zaangażował 2 mln zł w fundusz sekurytyzacyjny. Spółka zakłada, że jest w stanie pozyskać dodatkowe 8 mln zł, np. poprzez celową emisję obligacji.

Prezes podkreślił, że kluczową dla pozyskania inwestorów kwestią jest wykazanie historii zakupu pakietów wierzytelności i zwrotu z nich. Jego zdaniem, spółka jest w stanie zainteresować inwestorów certyfikatami, ze względu na możliwe w tym sektorze nawet kilkudziesięcioprocentowe zwroty z inwestycji.

Indos planuje w najbliższym czasie rozwijać się organicznie. Nie przygląda się obecnie żadnym podmiotom pod kierunkiem akwizycji. Tak, jak w poprzednich latach, skupi się na rynku wierzytelności korporacyjnych, wskazał także Glensczyk.

Cele finansowe na ten rok to powtórzenie wyników z ubiegłego roku. "Chcielibyśmy, aby zysk był w okol zysku ubiegłorocznego, byłoby to swego rodz osiągnięciem. Chcielibyśmy, aby poziom przychodów też był podobny" - powiedział prezes.

W 2014 r. Indos wypracował zysk netto w wysokości 4,89 mln zł przy przychodach operacyjnych w wysokości 21,71 mln zł.

Indos to firma faktoringowa i windykacyjna działającą od 1991 r. Jej obligacje zadebiutowały na rynku Catalyst w 2012 r.