Realizując werdykt Trybunału Konstytucyjnego Sejm zlikwidował Bankowy Tytuł Egzekucyjny. Główny analityk Xeliona Piotr Kuczyński podkreśla, że BTE jest pozostałością po socjalizmie i pozwala bankom w sposób bardzo uproszczony sięgać po swoje należności. Ekspert wyjaśnia, że w niemal wszystkich krajach jest prawo, które w jakiś sposób uprzywilejowuje banki, ale nie aż tak, jak BTE.

Zakończyły się też prace nad przepisami rozwiązującymi problem tak zwanych uśpionych kont. Należą one do osób, które zmarły i których spadkobiercy nie mają dostępu do zgromadzonych tam pieniędzy. Ustawa przewiduje, że po pięciu latach od ostatniej operacji na rachunku bank będzie musiał wystąpić do MSW o udostępnienie danych z rejestru PESEL, umożliwiających ustalenie, czy posiadacz rachunku żyje.

Piotr Kuczyński pozytywnie ocenia zmianę prawa, choć ocenia, że uśpionych kont nie jest bardzo dużo.

Ustawa prawo bankowe czeka teraz na podpis prezydenta.

>>> Czytaj też: Dom za 1 funt. Brytyjczycy rzucili się na opuszczone budynki