Akcjonariusze AB zdecydują o przeznaczeniu 11,33 mln zł z zysku za rok finansowy 2014/2015 na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,7 zł na akcję, wynika z uchwał walnego zgromadzenia zwołanego na 5 listopada br.

"Zwyczajne walne zgromadzenie AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia zysk spółki za rok 2014/2015, w kwocie 53 130 594,50 zł podzielić w sposób następujący: kwotę 11 331 350,80 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, a pozostałą część w kwocie 41 799 243,70 zł przeznaczyć na kapitał rezerwowy spółki" – czytamy w projekcie uchwały.

Dzień dywidendy ma zostać ustalony na 3 grudnia 2015 r., natomiast wypłata dywidendy nastąpi 11 stycznia 2016 r.

Grupa AB należy do grona 10 dystrybutorów w Europie o najwyższych realizowanych przychodach. Prowadzi działalność w Polsce, Czechach i na Słowacji. AB SA jest spółką notowaną na rynku głównym GPW od 2006 roku.