Grupa została także objęta zakazem rozpowszechniania informacji na temat Poczty Polskiej w kontekście obsługi wymiaru sprawiedliwości pod koniec 2013 roku.

Na konferencji prasowej w styczniu zeszłego roku PGP SA, Integrer SA i Ogólnopolski Związek Niepublicznych Operatorów Pocztowych przedstawili dziennikarzom 89 kserokopii potwierdzeń odbioru pism adresowanych przez I Wydział Cywilny Sądu Rejonowego w Pabianicach do Urzędu Skarbowego w tym samym mieście. Według potwierdzeń dokumenty szły miesiąc, co miało być dowodem na sabotowanie dostarczania pism z sądów i prokuratur by spowodować zamieszanie po zmianie operatora pocztowego.

Poczta Polska ustaliła, że pisma z sądu rejonowego dostarczał pracownik sądu, a nie operator pocztowy. Tym samym oskarżenia były nieprawdziwe. Sąd rozpoznający pozew Poczty Polskiej w pełni podzielił stanowisko powoda.