Tell i Czerwona Torebka nie doszły do porozumienia ws. transakcji nabycia przez Tell 100% akcji Merlin.pl i odstąpiły od jej realizacji, podały spółki.

"Zarząd spółki Czerwona Torebka S.A., nawiązując do raportu bieżącego (...) z 3 września 2015 r., informującego o podpisaniu listu intencyjnego w sprawie potencjalnego nabycia przez Tell S.A. z siedzibą w Poznaniu 100% akcji spółki Merlin.pl S.A, na warunkach przewidzianych w odrębnie wynegocjowanych umowach transakcyjnych, informuje, że strony nie doszły do porozumienia w zakresie ostatecznych warunków realizacji transakcji" - czytamy w komunikacie Czerwonej Torebki.

"Emitent złożył dotychczasowym akcjonariuszom Merlin.pl S.A. oświadczenie o odstąpieniu od transakcji i zwolnił ich oraz spółkę Merlin.pl S.A. z okresu wyłączności" - czytamy w komunikacie Tell.

Na początku września br. Tell podpisał z Sowiniec FIZ i Szósta- Czerwona Torebka spółka akcyjna Sp. k. list intencyjny dotyczący potencjalnego nabycia 100% akcji spółki Merlin.pl. Tell miał prawo wyłączności do dnia 16 października 2015 r. Zamiarem stron była realizacja transakcji, w toku której Sowiniec FIZ i 6 CT miały dokonać sprzedaży 18 577 akcji Merlin.pl stanowiących 100% akcji tej spółki, o łącznej wartości nominalnej 1 857 700 zł, na rzecz Tell.

Czerwona Torebka wskazała, że realizacja transakcji "stanowi krok w ramach działań reorganizacyjnych dotyczących grupy kapitałowej".

Czerwona Torebka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie 28 grudnia 2012 r. To grupa handlowa, posiadająca m.in spółkę Merlin.pl. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 230,81 mln zł w 2014 r.

Tell to największa w Polsce sieć salonów sprzedaży oferująca telefony komórkowe i usługi Orange. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r. W ub.r. przejęła firmy Cursor i Divante, co pozwoliło umocnić pozycję na rynku usług wsparcia sprzedaży.