"Orlen Upstream rozpoczyna prace nad projektem poszukiwawczym o nazwie Miocen. Ministerstwo Środowiska udzieliło spółce zależnej Koncernu kolejnej koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu ziemnego i ropy naftowej" - podano w komunikacie.

Miocen to kolejny projekt poszukiwawczo-rozpoznawczy uruchomiony przez koncern w południowo-wschodniej Polsce. Prace prowadzone będą w środkowo-wschodniej części województwa podkarpackiego.

"Pozyskanie koncesji Siennów-Rokietnica wpisuje się w szerszą koncepcję poszukiwawczą w obrębie małopolskiej prowincji naftowej" - powiedział prezes Orlen Upstream Wiesław Prugar, cytowany w komunikacie.

Jak podała spółka, region ten jest perspektywiczny pod względem występowania złóż gazu ziemnego.

"Powierzchnia obszaru koncesyjnego wynosi 69,08 km2. W sąsiedztwie koncesji oraz częściowo w jej obrębie zlokalizowane są złoża gazu ziemnego: Jaksmanice - Przemyśl, Rokietnica, Rudołowice, Kańczuga i Pruchnik-Pantalowice" - czytamy w komunikacie.

Pierwszy etap prac poszukiwawczo-wydobywczych będzie polegał na interpretacji i analizie archiwalnych danych geologicznych oraz przeprowadzeniu badań sejsmicznych. Okres obowiązywania koncesji to 4 lata.

Poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego jest jednym z filarów znowelizowanej w lipcu br. strategii PKN Orlen na lata 2014-2017. Strategia zakłada kontynuację poszukiwań złóż węglowodorów na terenach koncesyjnych w Polsce, a także intensyfikację prowadzonego od 2013 r. wydobycia w Kanadzie. Łączne nakłady inwestycyjne koncernu na segment wydobycia w najbliższych latach wynieść mogą 3,2 mld zł.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Skonsolidowane przychody koncernu sięgnęły w 2014 roku 106,83 mld zł. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.