GUS podał też, że produkcja olejów ropy naftowej i olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych (surowych) spadła we wrześniu 2015 r. o 8% r/r do 77,1 tys. ton. (i spadła o 4,6% m/m). 

Narastająco w okresie styczeń-wrzesień br. produkcja gazu spadła o 3,4% r/r do 3 956 hm3, zaś ropy - spadła o 6,1% r/r do 654 tys. ton.