Na kartach umieszczone jest zdjęcie ucznia, jego imię i nazwisko oraz numer szkoły do której uczęszcza. Przykładając takie karty do elektronicznych czytników ustawionych przy drzwiach, młodzi ludzie mogą wejść do szkoły. Gdy się spóźniają lub nie przychodzą na lekcje, rodzice dostają o tym informację SMS-em na swój telefon komórkowy.

Za pomocą kart można płacić za posiłki w szkolnej stołówce. Umożliwiają one też wypożyczanie szkolnych książek i logowanie do komputerów w klasach. Karta ucznia jest też dokumentem dla kontrolerów w autobusach miejskich.

W przyszłym roku rozpocznie się wprowadzanie elektronicznych kart ucznia w pozostałych podstawowych i średnich szkołach białoruskiej stolicy.