Kerdos Group 

Kerdos Group zdecydował o odwołaniu prognozy wyników finansowych na 2015 r. w związku z nieuzyskaniem finansowania na rozwój sieci sprzedaży w Polsce i w Luksemburgu, podała spółka. >>>> 

SMT 

SMT zawarło umowę nabycia 92 698 akcji spółki iAlbatros od Onemaker Solutions Ltd. za 10,83 mln zł oraz 107 000 akcji tej spółki od Moncefa Khanfira za 12,5 mln zł, podała firma. Zapłata całej ceny w obu transakcjach nastąpi nie później niż do dnia 30 czerwca 2016 r., podano także. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, Moncef Khanfir może rozpocząć skup akcji SMT. 

PKP BP 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła PKO Bankowi Polskiemu utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego na poziomie 0,76 pkt proc. w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych, podał bank. >>>>  

Millennium 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła Bankowi Millennium utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego na poziomie 3,83 pkt proc. w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych, podał bank. >>>>  

mBank 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła mBankowi utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego na poziomie 4,39 pkt proc. w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych, podał bank. >>>> 

BZ WBK   

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła Bankowi Zachodniemu WBK utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego na poziomie 0,72 pkt proc. w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych, podał bank. >>>>  

Getin Noble Bank  

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła Getin Noble Bankowi utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego na poziomie 2,03 pkt proc. w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych, podał bank. >>>> 

BGŻ BNP Paribas 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła Bankowi BGŻ BNP Paribas utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego na poziomie 0,71 pkt proc. w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych, podał bank. >>>>  

Raiffeisen Polbank  

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła Raiffeisen Polbankowi utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego na poziomie 2,08 pkt proc. w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych, podał bank. >>>>  

Hawe  

Hawe nie podpisało umowy restrukturyzacyjnej z wierzycielami, w związku z zawarcie listu intencyjnego w sprawie pozyskania środków na spłatę zadłużenia, podała spółka.  >>>>  

Sfinks Polska 

Akcjonariusze Sfinks Polska zdecydują podczas walnego zgromadzenia zwołanego na 18 listopada o emisji 2,65 mln akcji serii N oferowanych w subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka. >>>>  

MLP Group  

Podmiot zależny MLP Group zawarł umowę sprzedaż parku logistycznego MLP Bieruń na rzecz WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH w formie aktu notarialnego, podała spółka. Cena sprzedaży wynosi 16,79 mln euro (ok. 71,39 mln zł) netto. "W dniu 23 października 2015 r. podmiot zależny od spółki, spółka Lokafop 201 (...), podpisał ze spółką WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH (...) przedwstępną umowę dotyczącą sprzedaży gruntów zlokalizowanych w miejscowości Bieruń, powiecie bieruńsko-lędzińskim, województwie śląskim, w obrębie ewidencyjnym 0002, Bieruń Stary wraz z wznoszącymi się tam budynkami wraz z tytułem własności budowli oraz składników majątkowych. Łączna powierzchnia gruntów wynosi 114 875 m2" - czytamy w komunikacie. 

Empik Media & Fashion  

Bookzz Holdings Ltd. z grupy Penta Investements złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o zgodę na przejęcie kontroli nad Learning Systems Poland z grupy Empik Media & Fashion (EMF), podał Urząd. >>>> 

Biomed-Lublin 

Obligacje spółki Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek o wartości 9 mln zł zadebiutują na rynku Catalyst wr wtorek, 27 października, podała giełda. "BondSpot postanawia wyznaczyć dzień 27 października 2015 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 90 000 obligacji na okaziciela serii A spółki Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek, o łącznej wartości nominalnej 9 mln zł i jednostkowej wartości nominalnej 100 zł" - czytamy w uchwale GPW. Obligacje będą notowane do 2 sierpnia 2018 r. 

CAM Media, LARQ 

W związku ze zmianą firmy CAM Media na LARQ, akcje spółki będą od wtorku, 27 października, notowane pod nazwą skróconą LARQ, poinformowała Giełda Papierów Wartościowych (GPW). >>>>  

GetBack  

Zarząd GetBack przyjął uchwałę w sprawie przydziału 6 317 obligacji serii N o łącznej wartości nominalnej 16,317 mln zł o, podała spółka. "Obligacje serii N będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie ich do Alternatywnego Systemu Obrotu Catalyst" - czytamy w komunikacie. W ramach emisji oferowano obligacje o wartości nominalnej 25 mln zł.

Exillon   

Średnie dzienne wydobycie spółki Exillon TP we wrześniu wyniosło 3 592 baryłek, zaś w przypadku Exillon WS - 12 068 baryłek, poinformowała spółka. Średnie dzienne wydobycie w poprzednim miesiącu wynosiło 15 660 baryłek, podano w komunikacie. Największe dzienne wydobycie w ub. miesiącu wynosiło 16 311 baryłek. 

Erbud, Echo Investment 

Erbud zrealizuje pierwszy etap inwestycji mieszkaniowej Kompleks Mieszkalny przy ul. Spiskiej w Krakowie. Inwestorem jest Echo Investment, podała spółka. "Wartość kontraktu wynosi 22,4 mln zł netto. Prace budowlane będą zrealizowane do 3 lipca 2017 roku" - czytamy w komunikacie. Wartość portfela spółki w segmencie mieszkaniowym wynosi 350 mln zł, podał też Erbud. Obecnie Erbud realizuje 10 projektów mieszkaniowych, w tym między innymi osiedle Central Park Ursynów w Warszawie, zespół mieszkaniowy przy ul. Olbrachta w Warszawie oraz budynek mieszkalny w Düsseldorfie.

BOŚ  

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła Bankowi Ochrony Środowiska (BOŚ) utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego na poziomie 0,88 pkt proc. w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych, podał bank. >>>>  

Inpro  

Grupa Inpro przekazała 320 mieszkań i domów w trzech pierwszych kwartałach br., poinformowała spółka. "Spółka Inpro kończy wydania mieszkań w ramach II etapu osiedla Wróbla Staw Mieszkania oraz w budynku F inwestycji City Park. Łącznie deweloper oddaje klucze do prawie 200 mieszkań. W listopadzie br. Inpro planuje rozpocząć wydania kolejnych ponad 200 lokali w ramach inwestycji Chmielna Park budynek B oraz Wróbla Staw Mieszkania etap I, który będzie ukończony przed planowanym terminem" - czytamy w komunikacie.

Groclin 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Groclinu w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A i F, podała Komisja. >>>>  

Wind Mobile, Ailleron 

Wind Mobile rozpoczął proces rebrandingu i będzie funkcjonował pod nazwą Ailleron, poinformował prezes Rafał Styczeń. Strategię rozwoju kieruje głównie na ekspansję zagraniczną. >>>> 

Mostostal Zabrze 

Mostostal Zabrze podpisał aneks do umowy generalnej z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów (KUKE) o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych, na mocy którego zwiększono limit odnawialny na gwarancje do kwoty 40 mln zł (z 25 mln zł wcześniej) i zmieniono okres wykorzystywania limitu gwarancyjnego na czas nieoznaczony (z terminu do 20 marca 2016 r. wcześniej), podała spółka. Pozostałe istotne warunki umowy nie uległy zmianie, podano również w komunikacie. 

Verte 

Verte zadebiutuje we wtorek, 27 października na rynku NewConnect, podała giełda. Będzie to 428 spółka notowana na tym rynku i 18 debiut w 2015 roku. >>>>  

Wielton 

Wielton zarejestrował spółkę zależną Wielton Investment, która ma zajmować się m.in. realizacją projektów inwestycyjnych, czy implementacji nowych technologii produkcyjnych, podała spółka. "Emitent powołał spółkę Wielton Investment Sp. z o.o. w celu realizacji projektów inwestycyjnych Grupy Wielton, implementacji nowych technologii produkcyjnych oraz świadczenia usług podwykonawczych" - czytamy w komunikacie.