Grupa Żywiec odnotował 135,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 88,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 181,36 mln zł wobec 121,91 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 949,88 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 894,05 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 223,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 116,67 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 439,38 mln zł w porównaniu z 2 437,91 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniósł 218,92 mln zł wobec 111,83 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Żywiec w 2014 roku sprzedała blisko 10,7 mln hektolitrów piwa warzonego w pięciu browarach, tj. w Warce, Elblągu, Leżajsku oraz w Żywcu i w Cieszynie. Spółka jest notowana na GPW od 1991 r.