Spółka chce także zwiększyć udział pracy poza Polską do ok. 22% wobec ok. 2% obecnie oraz zwiększyć pracę przewozową w przewozach intermodalnych o 80% - do 3,3 mld tkm wobec 1,8 mld tkm obecnie.

"Chcemy też obniżyć udział węgla i kruszyw w pracy przewozowej do 40% wobec 55% obecnie" - powiedział Purwin podczas konferencji prasowej.

Docelowa struktura przewozów spółki w 2020 r. zakłada 50-procentowy udział przewozów konwencjonalnych w Polsce, 30-proc. udział przewozów zagranicznych i intermodalnych oraz 20-proc. pozostałych przewozów wobec odpowiednio 85%, 7% i 8% obecnie, wskazał prezes podczas konferencji.

Inne zadania stojące przed spółką w okresie strategii to m.in. zatrudnienie ok. 2 tys. maszynistów i inwestycje w IT na łącznie 125 mln zł.

"Do roku 2020 mamy ambicję być niekwestionowanym liderem w Polsce, mieć większą obecność w Unii Europejskiej i dawać klientom bardziej kompleksową ofertę logistyczną. Portfel przewozów musimy doważyć produktami mniej cyklicznymi, bardziej odpornymi na koniunkturę" - podkreślił.

"Mamy tu na myśli wykorzystanie potencjału wzrostu w niszowych segmentach, takich jak chemikalia, wyroby metalowe, rolne, drewno - nie ma powodu, by po to nie sięgnąć, w innych krajach Europy wozi się to koleją" - dodał.

PKP Cargo zadebiutowało w październiku 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnych, spedycji, oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce (ok. 48% udziału w rynku według masy i ok. 57% według pracy przewozowej w 2014 r.) oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej.